Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004 Våningshus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Våningshus
Inventarnummer 0004
Byggeår Før 1875; etter innv. panel å dømme 1800-tallets første halvdel
Opprinnelig bruk Våningshus for gården Nedre Nesset / Oppsynsmannsbolig
Nåværende bruk Disponeres av Stor-Oslo Vest Heimevernsavsnitt
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og to kjellerrom av bruddsten. Gulv i kjeller er støp på kult.
Bæresystem Bærende laftekonstruksjon. På søndre langvegg tilbygget en svalgang i stenderverk. Bordgulv på trebjelkelag.
Vegger Bindingsverk, ut- og innvendig panelt, isolert.
Vinduer Eldre krysspostvinduer.
Dører Nyere fyllingsdør med buet overdekning på søndre langvegg.
Tak Saltak med sperrer og åser, tekket med papp og teglsten. En ark. Taket er isolert.
Piper To murte piper.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bygningen er utvendig rehabilitert, men har bevart vinduene, taktekkingen og mye av sitt opprinnelige preg. Panelingen er gitt samme utførelse som den opprinnelige.

Arkivadresse for illustrasjoner: Forsvarsmuseets arkiv: skuff C 7/3, «Opsynsmandsbolig paa Næsset»

1850
Oppført som våningshus for gården Nedre Nesset. Hverken Forsvarsbygg eller Hurum kommune har opplysninger om byggeår.
1875
Forsvaret kjøpte Nesset for å få tilgang til de store sand-, leire- og grusforekomstene.
1895 - 1896
57-mm batteriet på Nesset bygget. Våningshuset benyttet som oppsynsmannsbolig.
1934
57-mm batteriet utfaset og oppsynsmannsfunksjonen ant. nedlagt.
1967
Huset overtatt av Norges lotteforbund.
1973
Nytt elektrisk anlegg.
1996
Huset utvendig rehabilitert med bl.a. utskiftning av utvendig panel.

Ingen treff