Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tre viktige menn for bygging av Hegra festning

Image "chapter-4-52-1.jpg" without description

Thomas Neumann

Thomas Neumann1 er mannen som har bygget Hegra festning. Han stod for prosjektering og byggeledelse av forsvarsanlegget og alle bygninger oppført i perioden 1907–1910. Anlegget ble hovedsakelig bygget av Forsvarets mannskap med hjelp fra den lokale befolkningen.

Han var født 2.4.1871 på Åskollen i Skoger – Drammen, tok eksamen artium i 1890, avgangseksamen fra Krigsskolens øverste avdeling i 1895 og ble ansatt samme år i den Trondhjemske infanteribrigade som premierløytnant. Deretter tok han militær Høyskoleeksamen i 1898 og ble i 1899 ansatt i Ingeniørvåpnet ved linjebataljonens 2. sappørkompani som premierløytnant. Han ble kaptein i 1905. I perioden 1907–11 var han anleggsbestyrer for Stjørdalens befestninger (Ingstadkleiven fort), deretter fra 1912–15 anleggsbestyrer for Fossumavsnittet (Høytorp fort). Ble også byggesjef for utvidelser av Raufoss Patronfabrikk og Kjeller Flyetablissement. I en kort periode (1916–17) ble Neumann sjef for Ingeniørvåpnets underoffisersskole. I 1917 ble han major og distriktsingeniør ved 4. Divisjon. I 1916 ble han også beordret sjef for 4. sappørkompani til sprengnings-, ryddings- og byggearbeid i anledning Bergens bybrann. Han drev senere konsulentvirksomhet i byggebransjen.

Gift i Kristiania 28.9.1899 med Antonia (Tonny) Henrikke Mohn, født i Tønsberg 09.12.1875. To barn: Catharina Mohn Neumann født i Kristiania 14.9.1900 og Thomas Neumann født i Kristiania 30.10.1901.

Hans foreldre var Caroline Walesca Carlsen født på Øvre Ullern i Vestre Aker i 1843 og Thomas Neumann født på Strømsø 30.5.1834.

Image "chapter-4-52-2.jpg" without description

Martin Olsen Hanoa

Martin Olsen Hanoa2 var i perioden 1902 til 1925 sjef for Trondheims ingeniørdetasjement og distriktsingeniør ved 5. Divisjon. Han var også bestyrer av de militære eiendommene i Stjørdalen i perioden 1911–25. Hanoa kontrollerte og godkjente alle forslag til nybygg og endringer, tegnet selv en del bygninger og utførte de nødvendige besiktigelser.

Hanoa var født i Østre Aker 9.10.1869. Han tok eksamen artium i 1887, gikk ut av Krigsskolens øverste avdeling i 1891 og ble deretter ansatt som premierløytnant i Trondhejmske brigade. I 1894 tok han militær Høyskoleeksamen, ble premierløytnant i Ingeniørvåpnet i 1895 og kaptein i 1900. Etter hans engasjement ved 5. Divisjon ble han etter 1925 distriktsingeniør ved 2. Divisjon.

Hans foreldre var forpakter Ole Pedersen Hanoa og Barbra Pedersen. Han giftet seg i Kristiania 16.2.1901 med Lydia Thorstensen født i Moss 14.12.1880. De fikk to sønner og tre døtre.

Karl Theodor Dahl tegnet flere bygninger oppført rundt 1915 i anledning moderniseringen av festningen under nøytralitetsvernperioden, bl.a. kommandantboligen, drengestue og uthus ved Hegra kirke og mannskapsbrakken på fredsleirområde. Han var kaptein ved Ingenjørvåpnet og ble trolig oppnevnt arbeidsbestyrer ved Stjørdalens befestninger av distriktsingeniør M.O. Hanoa. De hadde et tett samarbeid: Hanoa var for det meste ansvarlig for ombyggingen av festningens forsvarsstillinger, mens Dahl var ansvarlig for bygningene.

Dahl var født i 1867. Han ble offiser i 1890 og kaptein i Ingeniørvåpnet i 1899. Etter oppdraget ved Stjørdalens befestninger ble han flyttet til Hønefoss Brobataljonen (1916–1919). I 1925 ble han oberstløytnant i Trondheim, fra 1928 ved Nordenfjeldske Ingeniørbataljon.

Image "chapter-4-53-1.jpg" without description

Fra skjæringen fører en steintrapp opp til mitraljøsestandplassen i nordøst.

1 NRA, bok om Familien Neumann, 929.22

2 FMUs bibliotek, Norges militære embedsmenn 192910 NRA, bok om Familien Neumann, 929.2211 FMUs bibliotek, Norges militære embedsmenn 1929