Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvilke oppgaver hadde FKP?

Prosjektet omfattet blant annet utvelgelse av fredningsverdige bygninger og anlegg med det overordnede siktemål at utvelgelsen skulle speile et nasjonalt verneperspektiv. Med dette menes at verneobjektene skulle være av antikvarisk og militærhistorisk verdi sett i nasjonal sammenheng. Dette utgjorde et hovedpremiss for arbeidet. For øvrig definerte man fire hovedmål for prosjektet:

  1. Rask og forsvarlig kassasjonsbehandling, med utarbeidelse av forenklede kassasjonsrutiner.
  2. Utarbeidelse av forslag til landsverneplan for Forsvaret.
  3. Utarbeidelse av mal for verneplaner og fremleggelse av verneplaner for de viktigste anleggene.
  4. Nødvendig forvaltningsmessig oppfølgning av Forsvarets verneverdige bygninger og anlegg.
    Image "80476_12_01_a.jpg" without description
    Rinnleiret ved Levanger. Landets eneste gjenværende kavallerileir.Foto: FKP