Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0013 Husvikveien 42

Inventaropplysninger
Inventarnavn Husvikveien 42
Inventarnummer 0013
Byggeår Siste halvdel av 1800-tallet
Opprinnelig bruk Uthus
Nåværende bruk Bolig
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten; to mindre kjellerrom
Bæresystem Dels stenderverk-, dels laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Laftevegger kledd med nyere lektepanel
Vinduer Nyere to- og treramsvinduer
Dører Nyere fyllingsdører
Tak Saltak med tegltekking
Piper To murte teglstenspiper

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Husvikveien 42 ligger i et miljø av eldre bygninger i strandsonen ytterst på Husvikodden. Huset, som har et enkelt sveitserstilpreg, er verneverdig som del av bygningsmiljøet knyttet til Angellgården og Hamborggården.

1800
Bygget som uthus for Hamborggården.
1912
I en samtidig inventarbeskrivelse fremgår det at uthusbygningen allerede dengang inneholdt en leilighet med to rom og kjøkken samt forgang. Det er videre presisert at den dels er av tømmerlaft og dels av bordkledt stenderverk, noe som kan indikere at laftede deler stod upanelt.
1940
Etter at Hamborggården ble bombet 9. april kom uthuset til å gjøre tjeneste som bolig.

Ingen treff