Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0802 Kai Husvikodden

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kai Husvikodden
Inventarnummer 0802
Byggeår ukjent
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bruddstensbrygge forbundet med stranden via en treleider.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Inventarets historiske betydning er ikke kjent, men det må ha spilt en vesentlig mindre rolle enn den nærliggende 0801 Sundbrygga.

Antagelig er det dette inventaret som i en inventaroversikt fra ca. 1910 (Riksarkivet) er omtalt som «Moloen ved Glassskapet». Hvis beliggenheten sammenholdes med kartet som er gjengitt under 1002 Husvikbatteriet, synes det som om moloen i 1895 tjente som fundament for et badehus.

Ingen treff