Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0014 Båtnaust (lekestue til barneh)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båtnaust (lekestue til barneh)
Inventarnummer 0014
Byggeår 19001
Opprinnelig bruk Naust
Nåværende bruk Lekestue for barnehave
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten; to mindre kjellerrom
Bæresystem Dels stenderverk-, dels laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Laftevegger kledd med nyere lektepanel
Vinduer Nyere to- og treramsvinduer
Dører Eldre fyllingsdør
Tak Saltak med tegltekking
Piper To murte teglstenspiper

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Naustet ligger i et miljø med eldre bygninger i strandsonen ytterst på Husvikodden: 0018 Angelgården i sveitserstil og 0013 Husvikveien 42 som ble bygd om til bolig etter at hovedhuset (Hamborggården) brant ned. Få meter syd-øst for naustet ligger 1002 (Husvikbatteriet). Båtnaustet er verneverdig som del av bygningsmiljøet knyttet til Angellgården og Hamborggården.

1 Årstallet er hentet fra Helhetlig eiendomsregister. I inventarfortegnelsen for 1908 (Oscarsborg festningsmuseums arkiv) hevdes «Baatnøstet i Hamborggaardens have» å være 6,8 m langt og 5 m bredt, mens dets faktiske mål idag er 6,9 x 5,6 m. Dette, sammen med påskriften «Vekk» (senere tilføyd) i inv.protokollen, peker sterkt i retning av en senere datering for det eksisterende naustet.

1914
Innredet til vinterbruk for lyskasterbetjening under nøytralitetsvakten. Panelt innvendig og oppført murpipe med ovn samt innsatt vinduer.

Ingen treff