Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0014 Båtnaust (lekestue til barneh)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båtnaust (lekestue til barneh)
Inventarnummer 0014
Byggeår 19001
Opprinnelig bruk Naust
Nåværende bruk Lekestue for barnehave
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten; to mindre kjellerrom
Bæresystem Dels stenderverk-, dels laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Laftevegger kledd med nyere lektepanel
Vinduer Nyere to- og treramsvinduer
Dører Eldre fyllingsdør
Tak Saltak med tegltekking
Piper To murte teglstenspiper

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Naustet ligger i et miljø med eldre bygninger i strandsonen ytterst på Husvikodden: 0018 Angelgården i sveitserstil og 0013 Husvikveien 42 som ble bygd om til bolig etter at hovedhuset (Hamborggården) brant ned. Få meter syd-øst for naustet ligger 1002 (Husvikbatteriet). Båtnaustet er verneverdig som del av bygningsmiljøet knyttet til Angellgården og Hamborggården.

1 Årstallet er hentet fra Helhetlig eiendomsregister. I inventarfortegnelsen for 1908 (Oscarsborg festningsmuseums arkiv) hevdes «Baatnøstet i Hamborggaardens have» å være 6,8 m langt og 5 m bredt, mens dets faktiske mål idag er 6,9 x 5,6 m. Dette, sammen med påskriften «Vekk» (senere tilføyd) i inv.protokollen, peker sterkt i retning av en senere datering for det eksisterende naustet.

1914
Innredet til vinterbruk for lyskasterbetjening under nøytralitetsvakten. Panelt innvendig og oppført murpipe med ovn samt innsatt vinduer.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?