Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0801 Sundbrygga

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sundbrygga
Inventarnummer 0801
Byggeår ukjent; overtatt av Militæretaten 1863
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen er i hovedsak bygget av granittmur i tørrstensteknikk. Bryggehodet er i samme teknikk, mens en indre utstikker er en stolpeverkskonstruksjon. Det er bryggehodet som benyttes til fergeleie. Deler av bryggen som benyttes til anløp har front av treverk med gummifendere. På bryggen står et gammelt bryggeskur i privat eie og støttet opp til dette 0005 Leskur.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele bryggen

Kommentar

Sundbrygga er festningens «landfeste» og viktig som «portal» til Kaholmene. Den har dessuten betydelige håndverksmessige kvaliteter og anseelig aldersverdi, da den har vært fergemannsbrygge ihvertfall siden 1700-tallet. Det synes uklart når bryggen i sin nåværende skikkelse ble bygget.

1863
Sundbryggen overdratt Militæretaten av Akershus amt.
1893
Bryggen trafikkert av en elektrisk båt, den såkalte «Trikken», som gikk her inntil den ble avrigget og omdannet til storbåt i 1901.
1920
Springflo rev løs plankedekket på nordre og ytre del av bryggen. Dette ble erstattet med mur og betong.
1981
Utbedringer av omfattende setninger som var oppstått ved utglidning av granittblokker.

Ingen treff