Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Festningsbrygga Citadelløya, Statsbygg nr. 90

Inventaropplysninger
Inventarnavn Festningsbrygga Citadelløya, Statsbygg nr. 90
Byggeår 1756
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Vernestatus 1
Verneomfang Hele brygga
Vernebegrunnelse Fint utført tørrsteinsbrygge av høy alder og kvalitet.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Steinbrygge av tørrsteinsmur
Annet NRA AB 40

1686 - 1689
Det fantes tidligere en trebrygge på det sted hvor dagens steinbrygge ligger. (Schiøtz 1919: 7) Det er sannsynlig at denne ble oppført i forbindelse med anleggelsen av fortet.
1756
Dagens brygge anlagt. Dette fremgår av et kart fra 1757 (NRA AB 40), der broen (lit. y) har følgende forklaring: Fæstnings Broen forrige Aar forfærdiget. Bryggen har etter denne tid såvidt vites ikke undergått annet enn vanlig vedlikehold.

Ingen treff