Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Utkikkstårnet på Kikut

Inventaropplysninger
Inventarnavn Utkikkstårnet på Kikut
Inventarnummer Mangler (kommunal eiendom)
Byggeår 1932
Opprinnelig bruk Utkikkstårn
Nåværende bruk Ubenyttet
Ant. etg. 1
Vernestatus 2
Vernebegrunnelse Bygningen må karakteriseres som en slags rekvisitt, uten dører og vinduer. Det som tilstrebes er avstandsvirkningen
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk med tømmermannspanel.
Tak Papptekket pyramidetak

1685 - 1689
Det første tårnet visstnok oppført, vel i forbindelse med anleggelsen av Stavern fort. (Hvinden-Haug 2002) Tårnet var malt med forskjellig farve på sidene og tjente i fredstid som sjømerke, og hadde glugger i veggene for observasjon av skipstrafikken. Det var innrettet værelser for en offi ser, en underoffi ser og menige. Fra stranden ledet en trapp opp til tårnet (Schiøtz 1919: 9; Brestrup 1976: 249). «Foruten å være et viktig observasjonspunkt, tilsier de topografiske forhold at kontroll over høyden må ha vært av den største viktighet for Citadellets sikkerhet. Vi må derfor gå ut fra at tårnet også hadde en fortifikatorisk funksjon.» (Rapport fra Tore Bjørlo 1993, RAks arkiv)
1751
Beskrives som «et lite tårn av tømmer og bord som er til utsikt for de seylende i og av sjøen, hvori er et værelse, hvorfor er der med hengsler, haspe og krampe […] Udi Kikudbjerget er trappe opp til tårnet av tømmer og planker med rekker på siden.» (Olafsen 1961 I:81) Det er med andre ord intet som underbygger T. Bjørlos påstand om at tårnet også har tjent en fortifikatorisk funksjon.
1757
Det opprinnelige tårnet ble revet ned pga. råte og bygget opp igjen d.å. (Schiøtz 1919: 44; Brestrup 1976: 253)
1784
På en tegning fra 1784 (privat eie; gjengitt hos Korsdal og Støvern 2000: 45) vises tårnet hvitmalt med rødt tak (antagelig tegltekning) og med et vippefyr ved siden av. En trapp med rekkverk leder opp til Kikut-toppen
1907
Det første tårnet brant ned. (Hvinden-Haug 2002)
1931
Ifølge et brev fra Erling A. Bakke til Stavern formannskap datert 12. oktober 1931 følte mange et savn etter tårnet da det brente «for nogen år siden». Man henvendte seg derfor til Fyr- og merkevesenet for å be om at tårnet ble gjenoppbygget, idet man påberopte seg at tårnet også hadde betydning som sjømerke. Dette ble ikke etterkommet. Isteden satte Fedrelandslaget igang en innsamling, som skaffet til veie penger til at tårnet kunne gjenreises. For å sikre tårnets fremtid ble det i og med brevet overlatt til Stavern kommune. (Værtfs-Magazinet, mars 2004)

Ingen treff