Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lager/uthus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lager/uthus
Inventarnummer (Mangler)
Byggeår 1757
Opprinnelig bruk Wandhuus, dvs. utedo
Nåværende bruk Lager
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygning som viderefører en tradisjon fra det opprinnelige anlegget.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Liten trekonstruksjon bygget inn mot festningsmuren, delvis med muren som vegger, men med bindingsverksvegg i front. Utvendig kledd med stående lektepanel, pulttak med tegltekking.

1757
På kartet NRA AB 40 finnes det tydelig inntegnet et par wandhuuser (avtreder) som skal være oppbygget «forrige år». Ut fra lokaliseringen synes det tydelig at det nordre av disse er sammenfallende med dagens. Også det at bygningen er lagt inn i murverket indikerer tydelig at den viderefører en tradisjon fra et av disse tidlige avtredene.
1973
I en rapport i Riksantikvarens arkiv heter det at «det lille uthuset inntil muren nord for kommandantboligen bør også repareres og bevares». Reparasjonen har tydelig skjedd i ettertid.

Ingen treff