Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8004

Inventaropplysninger
Inventarnavn Depotbygning
Inventarnummer 8004
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen var oppført i bindingsverk i 1. etasje og hvilte på 12 stk. laftestein. Lengden var 8,12 m, bredden 5,25 og høyden 4,15 m fra gulvsvillen til overkant av raften. Veggene var kledd både utvendig og innvendig med høvlet og pløyd panel. Bygningen var malt utvendig. Gulvet var laget av høvlete og pløyde planker på gulvbjelker som hvilte på 6"x8" dragere både i 1. og 2. etasje. Taket var utført som sperretak med 4 stk. sperrebind. Over sperrene var det 4"x5" åser på 60 cm avstand, med bordtak samt lekter og skifer. For å støtte den forhøyede loftsveggen var det anbrakt svensk takstol. I hver gavlvegg var innsatt en 2,5 høy og 1,2 m bred forskalingsdør i karm. I 1. etasje var det 8 stk. 1-rammes vinduer 1x0,5 m med kryss av rundtjern. I loftsetasjen var det 2 stk. 1-ramsvindu med lemmer i hver gavl. Foran begge inngangsdørene var det flyttbare treramper. Til loftsetasjen var det tretrapper med gelendre. I hver etasje var det oppsatt hyller med et totalt kvadratmeterinnhold på 100 m2. Tilbygget fra 1916–17 2 var i bindingsverk i to etasjer, mål 12x5,25 m, utvendig kledd med 1" under- og overliggende. Innvendig kledd med staffpanel. Sperretak og ark på midten av nordvestre takflate. Tekking med 18" ruteskifer. Vinduene var en- og toramsvinduer med jerngitre. Bygningen var utvendig oljemalt.

1 jf. tegning S-60267 i arkiv til MO-Trondheim

2 for ytterligere beskrivelse av tilbygget fra 1917 se NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.28

1910
Oppført for kr. 2100,–. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1916 - 1917
Tilbygg i bindingsverk mot nordvest etter tegning av distriktsingeniør ved 5.divisjon M. Hanoa. Utgift kr. 6271,63. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 8.febraur 1919 1 .
1940
Bombet.

Ingen treff