Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8016

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanonskur på hovedfortet
Inventarnummer 8016
Byggeår Distriktsingeniør ved 5. divisjon kaptein M. Hanoa
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 1 lå like sør for depotbygningen. Den var oppført i bindingsverk i en etasje og var 14x7 m. Den hvilte på 28 pilarer i 4 rader. Veggene var kledd med under- og overliggere. Taket med sperrer var tekket med 18" ruteskifer. Det var 10 vinduer og 1 tofløyet port og 1 labankdør. Det gikk en rampe opp til porten, og foran døren var det en tretrapp. Bygningen var utvendig tjæret med malte gerikter.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 61

1916 - 1917
Oppført for kr. 5263,36 med bevilgning 1916-17.
1919
Fremlagt av distriktsingeniør M Hanoa ved besiktigelsesforretning 8.februar
1926
Elektrisk belysning installert med 2 snorpendler. Malt utvendig.
1940
Antakeligvis truffet av granat eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av fortet.

Ingen treff