Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8026

Inventaropplysninger
Inventarnavn Mannskapsbrakke på Kleivplassen
Inventarnummer 8026
Byggeår Ingeniørkaptein Th. Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 2 lå 10 m til venstre for inngangen til Kleivplassen batteriverk. Den var oppført i bindingsverk og hvilte på 24 stk. laftestein. Bygningen var 15,2x5,8 m med 2,5 m høye langvegger. Vegger og sperretak besto av 8 bøyde bord festet nederst til grunnsvillen. Høyden fra gulvet til hvelvtoppen var 5 m. Buene var forsynt med tangforbindelse avstivet av flere stendere. Veggene var utvendig kledd med høvlet og pløyd vertikal panel, mens innvendig var panelet satt horisontalt. Gulvet var også av planker. Taket var kledd med 1,5" og ruberoid. Bygningen var forsynt med 3 trerams vinduer langs langveggene, 2 ettrams vinduer og 1 dobbelt buevindu i hver gavlvegg. I hver gavlvegg var det også satt inn en tofløyet fyllingsdør. Foran samtlige dører var det tretrapper. Bygningen var malt utvendig.

1 NRA, Generalstabens krigsarkiv, avd. XVI, kat 2 1256.2/50, eske 497

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 57

1910
Oppført for kr. 2100,– , fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1912 - 1914
Pipe og ovn oppført.
1927
Bygningen ble flyttet til fredsleiren av underoffiserskoles elever for ca. kr 800,- (jf. Forsvarsdepartementets brev av 29.juni 1927 1 og Fortegnelse over statens eiendommer 1932). Bygningen ble anvendt til innkvartering av 5.divisjons underoffisersskoles elever i forbindelse med planer om å henlegge fremtidige sommer- og vinterøvelser til Hegra. Det er ikke funnet opplysninger om bygningens plassering på fredsleiren. Bildet fra ca 1940 fra fredsleiren viser imidlertid denne bygningen bak mannskapsbrakken og der er det også funnet rester av laftestein og jernbjelker fra takkonstruksjonen. Bygningen skal være revet i 1998.

Ingen treff