Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8009

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sprengingsammunisjonsskur, brosprengingsammunisjonsmagasin
Inventarnummer 8009
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 1 var plassert nord for hovedveien til fortet. Den var oppført i bindingsverk på en 40 cm høy grunnmur. I grunnmuren var det innsatt 2 jernrister for ventilasjon. Lengden var 3,5 m, bredden 2,5 og høyden under raften 3 m. Veggene var kledd innvendig med høvlet og pløyd panel, utvendig var panelet dekket med galvaniserte sammenfalsede jernplater. Taket hadde 3 sperrebind og var tekket med bølgeblikk. I tillegg var det dekkbord og vindskier, kledd med galvaniserte jernplater. Bygningen hadde dobbel enfløydør i den ene langveggen samt i hver gavl en ventilasjonsåpning med jernkryss og doble lemmer. Dør og lemmer var utvendig kledd med galvanisert jernplater i likhet med veggene. Gulvet besto av bord med underliggende bjelker. Bygningen var forsynt med lynavleder etter nettsystem.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.33

1910
Oppført for kr. 586,74, fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1940
Antakeligvis fjernet eller bombet av tyskerne i mai.

Ingen treff