Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8021

Inventaropplysninger
Inventarnavn Spiseskur
Inventarnummer 8021
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen skulle ha ligget øst for kjøkkenet på fredsleiren. Ut fra foreliggende tegning kan man se at bygningen hadde samme stiluttrykk som mannskapsbrakken på Kleivplassen (inv.nr 8026). Den var oppført i bindingsverk og hvilte på 24 laftestein. Den var 15,2x5,2 m. Vegg og tak besto av bøyde bord som var holdt sammen med jernskinner og stendere. Veggene var utvendig kledd med panel, taket med bord og ruberoidpapp. På langveggene var det tre vinduer, på nordre og søndre gavl to vinduer og en tofløyet fyllingsdør. Foran døren var det en trapp. Til bygningen var det tegnet et spisebord og en benk.

1910
Kaptein Th. Neumann tegnet et spiseskur i mars 1910. På eiendomskartet fra 1919 (kart Hf27 kap.4.6) er spiseskuret/marketenteri tegnet inn. Det er ikke funnet dokumenter som sier at spiseskuret faktisk ble oppført, eventuell når og av hvem, men er det funnet rester etter stolpene der bygningen var planlagt plassert.

Ingen treff