Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvaret i endring – nedbyggingen på 1990-tallet

Med oppløsningen av Warszawapakten og Berlinmurens fall i 1989 oppsto en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Forsvaret måtte tilpasse seg den nye virkelighet. Resultatet har vært en omfattende reorganisering med blant annet reduksjon i Hærens omfang, sentralisering, nedleggelse av en rekke kystfort og nye konsepter for lagring. Dette har medført at en rekke anlegg er blitt overflødige og avhendet. I særlig grad gjelder dette bygninger og anlegg som ble oppført under okkupasjonen.

Nedtrappingen i Forsvarets aktivitet får store følger for enkelte lokalsamfunn. Men bygningsmassen blir i flere tilfeller overført til andre brukere og fører til ny aktivitet. Mange kommuner er bevisst verdien av anleggene som ligger tilbake, og søker å ta vare på dem for kommende generasjoner. Frigivelsen av kystfort og andre anlegg som i lengre tid har vært skjult under mystikkens slør, gir også grunnlag for nye opplevelser og i noen tilfeller også næringsvirksomhet. I dag kan vi besøke sperrefort, kystfort, radiolinjestasjoner, kystvakt-hytter og andre anlegg, og gjennom dette møtet oppleve noe av vår felles historie.