Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0010 Regimentsbygningen

Regimentsbygningen ligger i østre del av festningen, i vinkelen mellom Østre kurtine og Den tenaljerte voll. Den er en nybarokk langstrakt murbygning med to risalitter på østfasaden, begge med rikt dekorerte portaler av huggen stein, den ene med den norske løve i segmentbuet overfelt. Valmtak tekket med sortglasert tegl, slettpussede veggflater, nyere krysspostvinduer.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Regimentsbygningen
Inventarnummer 0010
Byggeår 1921
Arkitekt Ole Landmark
Opprinnelig bruk Bolig og kontor: (standkvarter for de to Vestlands-regimentene)
Nåværende bruk Kontorer for HV 09
GAB-nr 139855736 Grunnflate 393m2
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Nybarokk murbygning; langstrakt hovedvolum med to risalitter på østfasaden, begge med rikt dekorerte portaler av huggen stein, den ene med den norske løve i segmentbuet overfelt. Valmtak tekket med sortglasert tegl, slettpussede veggflater, nyere krysspos

Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament 40 cm tykk grunnmur murt i betong og 1 ½ steins tegl. Pusset.
Vegger Yttervegger av 1 ½ steins tegl, utvendig og innvendig pusset. Tykkelse 40 cm. Skillevegger og korridorvegger i alle etasjene fungerer som bærevegger, tykkelse 25 cm. Skillevegger for øvrig er enkle stenderverk vegger. (FBs arkiv)
Vinduer Kysspostvinduer med isolerglass. Vinduene er uten sprosse i nederste ramme og dermed noe forenklet i forhold til Landmarks tegning fra 1949. Krysspostvinduene i 2. etasje er noe mindre enn i 1. På østfasaden er det et rundt vindu i hver av risalittene og små enramsvinduer ved inngangsdørene.
Dører Hovedinngangsdørene på østsiden er enfløyede eikedører med rutemønster og vindu med bue i øvre del, tykkelse 4,5 cm. (FBs arkiv). Dørene er innsatt i rikt dekorerte steinportaler der kun dekoren i det buede feltet over døren er ulik – ellers er portalene identiske. På østfasaden er det også to rundbuede panelte kjellerdører. Fra 2. etasje er det panelte dører med 6 glassruter ut til balkongene på østsiden.
Tak Valmtak tekket med sortglasert tegl, slettpussede veggflater, nyere krysspostvinduer. Bygningen har 4 enkle piper. Valmtakskonstruksjon av 3”x7” sperr. Hanebjelkene er av 3”x7” bord. Taket er tekket med sutak med papp og sorte glaserte takstein. Bygningen har to risalitter på nordveggen og renner i kobber.
Piper To murte teglpiper over tak og to store vetilasjonspiper av metallbeslag.
Trapper, balkonger etc. En dobbeltløpet trapp foran hver av inngangsdørene på østsiden, begge med sort smijernsrekkverk med messingkuler. På den ene siden av hver risalitt på østsiden (mot midten av bygningen)er det et lite utbygg i 1.etg med balkong over. Balkongene har malt pa

1917
Spørsmål om regimentsjefsbolig på Bergenhus tatt opp i brev av 25/1917. Planen var i utgangspunktet å bygge på Arsenalforvalterboligen, men fordi man ikke ønsket å endre denne bygningens eksteriør anbefalte man å reise et nytt bygg. Man poengterte i brevet at nybygget ikke måtte virke som en ”dissonans” i forhold til den gamle bebyggelsen på Bergenhus.
1921
Ferdig oppført etter tegninger av arkitekt Ole Landmark. Den ble oppført av murstein fra utbrente bygninger etter Bergensbrannen i 1916 (Litleskaret). Vestlandregimentene 9 og 10 hadde standkvarter i bygningen, med en halvdel hver. I samsvar med tradisjonen skulle regimentsjefene ha tjenestebolig i annen etasje med regimentets kontorer i første, derfor symmetrien. Bygningen var opprinnelig utformet som en enetasjes bygning med høyt valmtak. Taket rommet en 2. etasje der to store og åtte små rundbuede arker i takflaten mot vest ga lys inn til to like leiligheter. Kun i midtpartiet på østfasaden var gesimsen trukket opp til full toetasjes høyde.
1922
Beskrevet som «Regimentschefsbolig (dobbeltbolig). Opført av murverk på støpt kjeler i en etage og indredet loftsetage. Grunnplan 37,0x10,55m delt i to like store bekvemmeligheter der hver har: I kjelleren: gang, bad med WC, matbod, og 4 rum. 1ste etage: 2 vindfang, 2 garderober, 2 ganger, 2 kontorer, 3 stuer, kjøkken med anretning og spiskammer samt WC. Utført i 1920-21 og har kostet 260.000,- der er utredet av chefsgårdsfondets midler, jfr. Forsvarsdepartementets skrivelse av 13de januar 1922». (st.Prp. 10, 1925)
1944
Regimentsjefbygningen på Bergenhus ble sterkt skadet ved eksplosjonen
1949
Bygningen foreslått revet, men pga prekær boligsituasjon ble det bestemt at den skulle bevares. Taket var utett og måtte legges om. I den forbindelse foreslo distriktssingeniøren at man bygde om 2. etasje til boliger og kontorer. Fasaden ble bygd opp til to fulle etasjer taket tilsvarende redusert. Takvinkelen og mønehøyden forble den samme. Sørfasaden ble gjenoppbygd i en forenklet form ved at de 8 små og de to store rundbuede arkene ble fjernet. Ombyggingen ble utført etter Ole Landmarks tegninger.
1962
Regiment 10 flyttet til Tvindlemoen og regiment 9 overtok hele første etasje.(Litleskaret).
1977
Regimentsjefens bolig ble innvendig modernisert og malermessig hovedoppusset. Herunder inngikk parkett i stuen, utskifting av vinduer, fornyelse av innvendig kledning, innretning av nytt toalett og vaskerom, samt modernisering av kjøkkenet. (FBs arkiv).
1986
Nye vinduer i 2. etg.
1988
Nye vinduer i 1. etg.
1990
Minneplate over Holbergklubben satt opp 29.3.1990
2007
Tilpassing av kontorfasiliteter for ”driftsgruppe” (renholdsleder, vedlikeholdsleder og driftsteknikere) i 1. etg.

Ingen treff