Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1006 Østre kurtine

Østre kurtine er muren som forbinder Nattpostens bastion med Den tenaljerte voll. Den er konstruert som en kistemur med naturstein og kalkmørtel.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Østre kurtine
Inventarnummer 1006
Byggeår 1680
Opprinnelig bruk Kurtinemur
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Betongsokkel under del av mur. Gresslette inn mot murfot.
Murverk Kistemur av naturstein, delvis spekket med kalk, delvis med sement.
Voller Vollprofil etablert i forbindelse med istandsetting i 2007.

1667 - 1689
Østre kurtine vises på Henrik Ruses plan fra 1667 som ble lagt til grunn for den store festningsutbyggingen 1660- og 70-årene. På Willhelm Coucherons kart fra 1681 kan man se at kurtinen fortsatt ikke var påbegynt. På et senere udatert kart tegnet av samme mann mellom 1681 og 1689 er Østre kurtine markert som ferdigbygd.
1810 - 1813
Østre kurtine ble beskåret/redusert ved byggearbeidene i forbindelse med konstruksjonen av Den tenaljerte voll.
1967
Arbeid med å hellelegge vollkronen. (Møteref. fra Bergenhuskommiteen 14.9.1967)
1969
Opplyst at reparasjon av muren mot Hotell Orion var påbegynt, men at arbeidet måtte stoppes pga. årstiden. (Møteref. fra Bergenhuskommiteen 12.nov.1969)
2007
Størstedelen av muren ble respekket med kalkmørtel. Omtrent 60 kvm i nordenden ble ikke respekket, fordi sementen var veldig hard og vanskelig å meisle ut.

Ingen treff