Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stallbygningen

Stallbygningen er en steinbygning reist med lokal stein og tegl. Etasjeskille i tre mellom 1. og 2. etasje og betongdekke mot loft. Tretak med glaserte teglpanner.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Stallbygningen
Inventarnummer Kompleks 112, bygg 266
Byggeår Ca. 1730/1791 (Stallbygningen) og 1961 (glassbroen)
Arkitekt Første: Ukjent. 1961: Lindstrøm, Helland-Hansen
Opprinnelig bruk Stallbygningen har hatt ulike funksjoner: Hovedvakt med arrest, driftsbygning m.v. Glassbroen ble tegnet for og tatt i bruk ved gjenåpningen av Håkonshallen i 1961, som ledd i ny publikumsinngang til Hallen.
Nåværende bruk Stallbygningen: Publikums inngang til Håkonshallen med garderober, toalett, anretningskjøkken og tekniske rom. Glassbroen: Bindeledd mellom Stallbygningen og ahllen for publikum og serveringspersonale fra kjøkken.
GAB-nr 139850114 Grunnflate Ca 240m2
Ant. etg. 2+loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Stallbygningen med glassbro, eksteriør og interiør, herunder planløsning, konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling, vinduer, dører, gerikter, listverk og fast inventar. Kjøkkenetasjen, kjøkken- og loftsinnredning er unntatt vernebestemmelsene.
Formål Sikre og bevare bygget som en del av borggården fra 1700-tallet.
Vernebegrunnelse Stallen er i nasjonal sammenheng en del av bygningskompleks med en vesentlig kulturhistorisk betydning, fra middelalder til 1960.

1961
Stallbygning ble ombygd og første etasje tatt i bruk som publikumsinngang til Håkonshallen da Hallen ble restaurert etter eksplosjonen i 1944. Arkitektkonkurranse om restaurering vunnet av John Lindstrøm. Han døde i 1958. Arkitektene Jon og Claus Lindstrøm og Peter Helland-Hansen førte arbeidet videre. Stallbygningen ble ny publikumsinngang med garderobe og toaletter i første etasje og med anretningskjøkken i 2. etasje. Glassbroen, et nytt tilbygg i glass i 2. etasje, bandt via en trapp Stallbygningens publikumsinngang og kjøkken sammen med gjestebudshallen i Håkonshallen.
1791
Stallbygningen fikk trolig sin nåværende hovedform ved at to bygninger fra første halvdel av 1700-tallet ble bygget sammen. Stallen huset hester og kanoner men ble på 1800-tallet også brukt av vaktmannskapene.

Ingen treff