Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1007 Den tenaljerte voll

Den Tenaljerte voll er en mur som forbinder Østre kurtine med Ballasttangens bastion. Det er en blenderingsvoll uten vollgang for skyts. I hovedsak konstruert som kistemur med naturstein og kalkmørtel. Det er bygget 2 kasematter i betong i vollen, trolig i perioden 1940-45.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Den tenaljerte voll
Inventarnummer 1007
Byggeår 1812
Opprinnelig bruk Forbindelsesmur/festningsmur
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Delvis murt sokkel. Gressslette og stedvis steinheller inn mot murfot
Murverk Denne muren fra 1800-tallet har en helt annen karakter enn øvrige murverk på Bergenhus. Fugene er trukket veldig langt inn og steinene "står" ut.
Porter/åpninger Muren går inntil Nordre sortiport (inventarnr. 1015)
Murkrone Skiferheller
Voller Gressvoll med 11 store trær

1810 - 1813
Etter forslag fra general Hoff ble det i 1810 approbert en plan for forbedring og ombygging av festningsverkene. Dette førte til at Sverresborg igjen ble skilt fra hovedfestningen En ny tenaljert linje tvers over Koengen ble fullført i 1812. Denne ble forbundet med Østre kurtine mot Koengen. Mot Bontelabo ble den forbundet med et nytt batteri som fikk navet Ballasttangen (oppkalt etter et tidligere batteri som lå mot Skuteviken) Den tenaljerte voll fikk en høyde på 10-18 fot. Gjennom den nordligste innadgående vinkel ble det laget en utfallsport med murt hvelving gjennom hele porten. Den innadgående vinkel rett overfor Sverresborg ble det anbrakt en opphøying for 4 kanoner, ellers ble brystvernet dels forsynet med skyteskår, dels med ”fotbænke”. Over porten ble kong Fredriks kronede navnesiffer montert med årstallet 1812.
2010
Skiferhellene på toppen av muren var løse og ble remontert (festet med Corbit sementlim). Muren bak hellene ble rettet opp og ny voll ble etablert. Bunkerne i vollen ble renset for jord og det ble montert labankdører ved inngangen. En bunker ble sikret med stållist.

Ingen treff