Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1014 Sverresborg Ravelin

Sverresborg ravelin er et utenverk på vestsiden av Øvre Sverresborg. Her ligger Vollmesterboligen og et uthus.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sverresborg ravelin
Inventarnummer 1014
Byggeår 1660-årene
Opprinnelig bruk Festningsmur
Vernestatus Fredet
Grunn/fundament Muren står delvis på fjell og delvis på steinmasser. Murens fundamenter langs veien ble sikret med å støpe et betongfundament i forkant av muren under veien.
Murverk Kistemur av bruddstein i kalk, sementspekket.
Murkrone Murkrone er delvis avdekket med skifer, delvis med betongmørtel. Et gjerde løper oppå murkronen.
Voller Vollmesterboligen med planert uteareal ligger på ravelinens voll. Mot vest er det anlagt et bed for blomster og busker.