Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Georgeveien på hovedfortet
Inventarnummer 1004
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Gorgeveien
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Gorgevei med overdekning
Vernebegrunnelse Veien danner fortets ryggdekning og setter skjæringen og hovedkommandotårnet i nordvest i forbindelse med kommunikasjonstunnelen og skyttergraven i sørøst. Den er en nødvendig del av det opprinnelige fortifikatoriske anlegget. For å kunne formidle fortet slik det var anlagt og har fungert, må anlegget bevares i sin helhet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gorgeveien 1 begynner i skjæringen ved maskinstasjonen og fortsetter langs skråningen på vestsiden av fortet til feltbatteriverket. Den er 210 m lang, 2,5 m bred og er gjennomsnittlig nedsprengt 1,5 m dypt. Fra gorgeveien kan man gå ned til hovedtunnelen via vestre utgang. Utgangen er overdekket i en lengde på 7 m med et 60 cm tykt betongtak med innstøpte 15 cm jernbjelker. Under overdekningen er det anordnet infanteriskyteskår med 0,8 m avstand. Veien har spor etter pukk og grus i behold. Overdekningen var torvkledd.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.23

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6. september

Ingen treff