Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1007

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommunikasjonstunnel, også kalt kanonhall
Inventarnummer 1007
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Tunnel med oppgang til kanonstillinger
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Hele kommunikasjonstunnelen med ammunisjonsmagasiner og oppganger til kanonstander samt jernporter og øvrig detaljer.
Vernebegrunnelse Kommunikasjonstunnelen har en klar funksjonell sammenheng med kanonene, og utgjør sammen med det øvrige fjellanlegget en særegen konstruksjon som er viktig å bevare.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Tunnelen 1 er 110 m. lang, 2,25 m bred og 2, 25 m høy under hvelvtoppen. Herfra er det 6 oppganger til kanonstandplassene mot øst. Mot nord er det forbindelse med en overdekket skyttergrav og trapp til kaponieren. Mot syd fører en trappeoppgang med huggede steintrinn opp til feltbatteriet. Trappeoppgangene er utfôret med betong. I tunnelens vestvegg er det innsprengt 4 ammunisjonsmagasiner/håndmagasiner 5,50 m brede, 5,00 m lange og 2,50 m høye. Magasinet lengst mot nord er kun 2,50 m langt. Mellom magasinene og kanonhallen er det murt en mursteinsvegg som var forsynt med 1,90x1,40 m tofløyete skyvedører av jern. Dørene er borte, men styreskinner er bevart. Ved siden av dørene er det ventiler. I magasinrommene var takene kledd med bølgeblikk, i dag er det mulig å se jernstenger til festing av bølgeblikkplatene. Gulvet er pukket, gruset og stampet. Avløpsrenner av sement er støpt på begge sider i tunnelen og i håndmagasinene. De er i meget dårlig stand. Trappeoppgangen mot syd og inngangen fra skjæringen hadde både utvendig forskalet treport og innvendig gitterport med ca. mål 2x1,4 m. Samtlige porter hadde hengelåser. Det er kun gitterporten som er i behold.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.11

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1982 - 1986
Mesteparten av hvelvet påsprøytet med betong

Ingen treff