Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1017

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skjæringen
Inventarnummer 1017
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Vei til de underjordiske tunnelene
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Veien fra hovedporten til inngangen til tunnelene.
Vernebegrunnelse Skjæringen med dens opprinnelige funksjon og beliggenhet utgjør en viktig del av hovedfortet. Sammen med øvrige elementer over bakkenivå synliggjør den fortets utforming og kompleksitet, og er viktig for å vise utstrekningen av forsvarsverkene i landskapet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Fra inngangsvollen 1 er en nedsprengt 58 m lang og 3 m bred skjæring i fjellet frem til kanonhallen (inv.nr. 1007). Gjennomsnittlig  dybde er 3 m. På nordre side, 12 m innenfor inngangsvollen, er skjæringen utvidet og danner rom for fredsammunisjonsmagasinet (inv.nr. 8012). Mot syd fører en 13 m lang og 3,5 m dyp sideskjæring frem til inngangen til hovedtunnelen. I forbindelse med denne skjæringen er det utsprengt rom for en krigslatrine. Veibanen var pukket og gruset, og på sidene var det anordnet avløpsgrøfter i sement. Avløpsgrøftene er trolig ikke bevart, men det finnes spor etter veibelegg. Fredsammunisjonsmagasinet og latrinen ble ødelagt av en bombe i 1940. Grunnmurene er fortsatt synlige.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895-1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.10

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6. september

Ingen treff