Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1014

Inventaropplysninger      
Inventarnavn 7,5 cm kanonstandplass med nedgang (5. og 6. kanon)
Inventarnummer 1014
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Kanonstandplass for 7,5 cm kanoner
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang 2 kanonstandplasser for 7,5 cm kanon
Vernebegrunnelse Kanonstandplassene står i sammenheng med kommunikasjonstunnelen og må bevares som en helhet. Kanongruvenes beliggenhet og funksjon har sin bakgrunn i formålet med anleggelse av Ingstadkleiven fort, nemlig å stoppe et angrep fra øst. Sammen med løpegravene og kommandotårnene synliggjør kanongruvene festningens utforming og kompleksitet og er viktige for å vise omfanget av forsvarsverkene i landskapet. Standplassene fremstår i dag i tilnærmet samme stand som ved ferdigstillelsen i 1910. De har en høy grad av opprinnelighet med jernkroker, ståltrapp og krinolineaffutasje fortsatt i behold.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kanonstandplassene1 er 4 m lange, er sylindriske foran med radius 1,5 m og har en bredde bak på 2,5 m. Brystvernet er utforet med betong, er 80 cm høyt og har en skråning på 1:5. Den forreste delen av gruven er utstyrt med en plattform, hvor det er støpt bolter for krinoline samt sideretningsbue. I den øvrige delen av gruven er det støpt sementgulv hvorfra en 60 cm bred og ca. 1 m høy jerntrapp med rekkverk fører opp til nevnte plattform. Kanongruvene står i forbindelse med kommunikasjonstunnelen (inv.nr. 1007) via en 2,25 m høy og 1,5 m bred tunnelnedgang. Nedgangen har en 1 m bred trapp av huggede stein. Trappeåpningen er overhvelvet og utforet med betong der det er satt inn 10 cm jernbjelker med 25 cm avstand fra midten til midten. Ildlinjenes høyde over havet er for 5. kanon 230 m, og for 6. kanon 220 m.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.13

1909
7,5 kanoner kom fra det nedlagte fortet på Ørje (1903-06)
1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september
1926
Kanonene ble tatt ned og lagret ved fredsammunisjonsmagasinet på fortet
1940
Kanonene ble tatt av tyskerne da de forlot fortet i 1940
1980
Nåværende kanoner er eks-tyske panservernkanoner som kommer fra Nordfjord. De er tilnærmede kopier av de som sto der

Ingen treff