Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1020

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Skyttergrav på hovedfortet: nordre skyttergrav
Inventarnummer 1020
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus Verneklasse 1
Verneomfang Skyttergraven
Vernebegrunnelse Skyttergraven er en uløselig del av fortets forsvarssystem. Den har en meget høy grad av opprinnelighet. Gravens enestående karakter og dens tilpassing til terrenget gjør festningen til et særskilt anlegg. Skadene på enkelte deler av skyttergraven, etter bombingen i mai 1940, er meget historiefortellende og bidrar til å markere Hegra festning som et nasjonalt kulturminne.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Fra skjæringen like utenfor inngangsvollen fører en 1,5 m bred steintrapp opp til skyttergraven 1 ved mitraljøsestandplassen (inv.nr. 1018) nordøst for hovedinngangen. Herfra fortsetter skyttergraven som sammenhengende infanteriforsvarslinje rundt fortets nord- og østside til feltbatteriverket på fortets sørside. Skyttergraven er anlagt for stående skyttere med dekningshøyde 1,8 m. Skyttergravens samlede lengde fra trappen ved mitraljøsestandplassen til den innadgående vinkelen øst for 4. kanon er 132 meter. Gravens trasé går langs den bratte fjellskråningen på nordsiden av fortet og er nedsprengt i fjellet i 1,5 m bredde. Av den utsprengte massen er det muret brystvern med krone samt 50 cm brede og 40 cm høye trappetrinn (infanteribankett). De øvrige lag er nedlagt i sementmørtel. Der skyttergraven krysser forbindelsesgangen mellom kommunikasjonstunnelen og kaponieren, er det anordnet trapper som er 1 m høye. Fra nedgangen til kaponieren og videre østover i en lengde på 24,5 m er graven overdekket med et 60 cm tykt betongtak med innstøpte 10 og 15 cm jernbjelker med 25–30 cm avstand. Skyttergraven er under overdekningene forsynt med avtrappede skytehull med 80 cm avstand fra midte til midte. Skyteskårene er innvendig 15 cm høye og 50 cm brede, utvendig er de 25 cm høye. Lignende overdekning er støpt over graven videre fremover 5. og 4. kanon i henholdsvis 13 og 9 meter lengde. Mellom overdekningene er det støpte hodevern og skytehuller.  

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.20

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning 6.september

Ingen treff