Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004 Kasernen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kasernen
Inventarnummer 0004
Byggeår Oppført 1892
Arkitekt 93, ing.kpt. Otto Fougner. Til- og påbygget med ny fasade 1896/97, ark. Chr. Fürst
Opprinnelig bruk Mannskapskaserne
Nåværende bruk Undervisning og kontorer
Ant. etg. To etasjer samt fullt utbygget kjeller og loft.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur i upusset bruddstein: Full kjeller.
Bæresystem Bær ende teglkonstruksjon. Kjelleretasjen har betonggulv, de øvrige har bordgulv belagt med linoleum med stubbeloft.
Vegger Tegl, pusset og kalkhvittet. Hovedfasaden mot kaserneplassen forsynt med midtrisalitt. Innvendig gipsplater, panel, eller pussvegger med brystning. Himlinger er nedsenket og med gipsplater. Bemalte våpenskjold over hver inngangsdør i fasaden.
Vinduer Nyere to- og treramsvinduer med sprosseinndeling som motsvarer de opprinnelige vinduene. Eldre vinduer i kjelleretasje med nyere varevinduer.
Dører Hovedfasaden mot nord har tre nyere dobbeltfløyede inngangsdører kronet med opprinnelige vindusfelter. Foranstilte trapper av granitt. På baksiden tre nyere enkeltfløyede inngangsdører med enkle stentrinn, disse kronet med nyere vindusfelter.
Tak Mansardtak tekket med sementsten. Tjær epapp. Takoppbygg.
Piper Åtte teglstenspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningens autentisitet er sterkt svekket pga. total utskiftning av utv. dører og vinduer, nedrivning av kuppelen over midtrisalitten og innvendige rehabiliteringer. Verdien som demonstrasjonsobjekt noe redusert pga. endret bruk. Bygningen har allikevel betydelig verdi som et statelig og periodetypisk bygg med en sterk visuell virkning. Det ligger et stort forbedringspotensiale i tilbakeføring av kuppelen over midtrisalitten, og når nåvær ende vinduer kommer i behov av utskiftning, å få laget nye som både materielt og visuelt er en bedre tilnærming til de opprinnelige vinduene.

1887
Gjennom en ny forsvarsordning ble Artilleriets underoffiserskole på Akershus delt i en underoffiserskole for Feltartilleriet og en for Festnings- og bergartilleriet. Sistnevnte ble flyttet til Oscarsborg. Behovet for innkvartering økte, og en ny kaserne ble derfor prosjektert. Den ble lagt i ly av fjellveggen for å vær e dekket mot beskytning.
1888
Fougners tegninger til bygningen datert 11.12.
1893
Bygningen tatt i bruk som kaserne for artilleriet. Den var dengang malt i «den i Christiania almindelige graa – lidet gulagtige Farvetone», mens vinduene synes å ha vært i en mørkere farve. Bygningen var opprinnelig 10 m bred og bestod av kjeller, 2 etasjer og loft.
1897
Bygningen vesentlig utvidet ved at man trakk nordfasaden 5 m mot nord (fasadeutformingen ble også en annen). For å skaffe høyde og lys på loftet ble dette bygget ut til mansardtak.
1923
På søndre takflate, nedre del av mansarden, ble takstenen utskiftet med mønjemalte, galvaniserte jernplater. Ukjent om dette kom til å gjelde hele taket.
1948
Tysk kamuflasjemaling avskrapet. Delvis pusset med sementpuss og malt utvendig med hvit «medusa»-maling.
1964
Søndre del av taket utbedret. Halvharde trefiberplater på takbordene, papp, sløyfer og lekter, tegltekking.
1979
Innredet gymsal i 3. etg. Inndelt i 3 rom, maskinrom og to undervisningsrom.
1980
Innredet arbeidsrom i kjeller med ventilasjonsanlegg og nytt elektrisk opplegg.
1983
Omlegging av tak til sementstein.
1984 - 1986
Full rehabilitering av hele bygget med unntak av kjeller, herunder total utskiftning av opprinnelige dører og vinduer.
1987
Ny drenering rundt bygget; sprøytebetong innvendig og utvendig på grunnmur.
1988 - 1991
Oppussing av kjeller.
1997
Nedhugging av utvendig puss. Bygningen kalkpusset og hvittet.

Ingen treff