Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0064 Kontorbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kontorbrakke
Inventarnummer 0064
Byggeår tall; oppført her etter krigen
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Benyttes av Befalsforeningen SHV 121/MS «Kaholmen»
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av 40 cm betong. Lite kjellerrom av betong. Tregulv.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon. -
Vegger Stenderverk, utvendig stående panel (oppr. liggende); innvendig varierende.
Vinduer Fem to-rams hvorav ett (sydvegg) opprinnelig, ett en-rams (opprinnelig)
Dører Enfløyet nyere utgangsdør med glassrute i fyllingsfelt.
Tak Saltak tekket med sortglassert tegl mot sjøen, rød mot land.
Piper Murt pipe og brannmur

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør.

Kommentar

I kjøkkenet og kammerset innenfor dette er det opprinnelige preget i behold med en rekke gamle flater og detaljer. I stuen antas opprinnelige flater å være helt eller delvis i behold bak nyere panel. Det er ikke funnet arkivalia som belyser bygningens historie.

1 Inventartegning (OSC NK 0244) datert 18.4.47 i KAMs arkiv: Tegningen refererer til samtidig inventarkart der bygning 0064 er avmerket der den står idag.

1940 - 1945
Tyskerne oppførte etter alt å dømme en bygning på tomten som idag okkuperes av bygning 0064. Denne hadde en større grunnplan enn sistnevnte.
1945 - 1947
Den tyske bygningen må være blitt revet mellom 1945 og -47, da bygning 0064 i 1947 befinnes oppført på deler av den tyske grunnmuren. 1 Det er ukient hvorfra bygning 0064 er tilflyttet, men den omtales på inventartegning fra 1947 som «Legebolig».
1990
Oppretting av tak, ny utvendig kledning.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?