Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0038 Befalsforlegning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Befalsforlegning
Inventarnummer 0038
Byggeår 1981
Arkitekt FBT v/Kjell Gaupås
Opprinnelig bruk Befalsforlegning
Nåværende bruk Befalsforlegning
Ant. etg. To samt kjeller
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bygningen er fundamentert på fjell og har full kjeller.
Bæresystem Bærende betongkonstruksjon. Armert betong
Vegger Bærende vegger i armert betong. Langfasadene har isolerte bindingsverksfelt mellom betongskilleveggene. Mellom disse og den utvendige teglforblendingen ligger et lag mineralull. Gavlvegger og stuefløyens yttervegger er utført av armert betong isolert med mineralull mellom betongveggen og den utvendige teglforblendingen. Nedre del av ytterveggene mot vest og dels gavlveggene er forblendet med natursten.
Vinduer Store vippevinduer uten sprosser
Dører Tofløyede tredører med trådglassfelter
Tak Saltak tekket med farvet betongtaksten
Piper En teglstenspipe i hver gavl.

Vern

Verneklasse

0

Vernes omfang

Kommentar

Danner sammen med 0037 Elevkasernen og 0010 Messebygget et miljø av lavmælt 80- og 90-tallsarkitektur. Ingen særlig antikvarisk interesse.

1981
Oppført

Ingen treff