Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0012 Smie og verksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Smie og verksted
Inventarnummer 0012
Byggeår 1861
Opprinnelig bruk Laboratorium for Tøyhuset
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten
Bæresystem Fagmurt stenderverkskonstrusjon.
Vegger Fagmurt stenderverk. Innvendig er veggene rappet og oljemalt. Utvendig er alt treverk malt.
Vinduer Tre mot vest, fire mot øst og ett mot syd, alle dekket av skodder.
Dører To fyllingsdører, én i hver gavlvegg
Tak Saltak tekket med norsk falsesten. Innvendig er både himling og takkonstruksjon høvlet og oljet.
Piper To teglstenspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Tidstypisk militær bruksbygning fra 1800-tallet. Høy aldersverdi. Hadde som laboratorium en viktig funksjon når det gjaldt behandling og vedlikehold av ammunisjon. Deler av bunnsvill og stenderverk er råttent, og flere av de utmurte feltene er løsnet eller løse.

1861
Opprinnelig bygget som laboratorium.
1867
Murene, både grunnmur og teglstensmurer, spekket. Taket, som på denne tid var tekket med asfaltpapp, ble strøket med kulltjære.
1872
Laboratoriet ramponert under skytingen ved oppførelsen av 1002 Østre batteri. Istandsettelsesarbe ider.
1901
Tatt i bruk som smie og verksted for Tøyhuset da ny laboratoriebygning (inv.nr. 0021) stod ferdig.
1913
Takflaten belagt med flat teglsten (norsk falsesten).
1923
Essen tatt ned og ommurt. Vinduer og dekkbord fornyet.
1940
En av de få bygninger som kom relativt uskadet fra de tyske flyangrepene 9. april, til tross for utsatt beliggenhet.

Ingen treff