Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0037 Elevforlegning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Elevforlegning
Inventarnummer 0037
Byggeår 1981
Arkitekt FBT v/Kjell Gaupås
Opprinnelig bruk Elevforlegning
Nåværende bruk Elevforlegning
Ant. etg. To samt kjeller
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpte yttervegger mot terreng i kjeller- og underetasje.
Bæresystem Bærende betongkonstruksjon. Armert betong
Vegger Bærende vegger i armert betong. Forlegningsdelens langfasader har isolerte bindingsverksfelt mellom betongskilleveggene. Mellom disse og den utvendige teglforblendingen ligger et lag mineralull. Gavlvegger og stuefløyens yttervegger er utført av armert betong isolert med mineralull mellom betongveggen og den utvendige teglforblendingen. Nedre del av ytterveggene mot vest og dels gavlveggene er forblendet med natursten.
Vinduer Store vippevinduer uten sprosser
Dører Tofløyede tredører med trådglassfelter
Tak Saltak tekket med farget betongsten
Piper En teglstenspipe i hver av hovedvolumets gavler.

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Bygningen utgjøres av et stort rektangulært volum (forlegningsdelen) og et mindre, tilnærmet kvadratisk volum (stuefløyen) som er delvis skåret inn i hovedvolumet. Danner sammen med 0038 Befalskasernen og 0010 Messebygget et miljø av lavmælt 80- og 90-tallsarkitektur som føyer seg relativt ubemerket inn blant resterende bygninger. Ingen særlig antikvarisk interesse.

1981
Oppført

Ingen treff