Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, delområde B Marinesamfunnsområdet

Image "070901d_210_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen. Noen av inventarene er solgt eller på annen måte gått ut av Forsvarets eie. Byggeåret er vanligvis satt til ferdigstillelsesåret. For inventarer som har vært bygd på i flere atskilte epoker, er eldste byggeår oppgitt i listen.

Før 1820

Inv.nr.

Navn

Oppført

0042

Det røde hus (solgt)

1760-70 (antatt)

0047

Admiralsboligen (solgt)

1780-90 (antatt)

0048

Bryggerhus til 0047 (solgt)

1780-90 (antatt)

0050

Befalsforlegningen Gamle Horten

1780-90 (antatt)

1821–1844

Inv.nr.

Navn

Oppført

0049

Befalsmessen Carl Johan

1840

0054

Solbakken (solgt)

1840

0056

Marinemusikken

1838

0060

Brakke A

1842

0061

Bryggerhus S Paviljong

1842

0063

Bryggerhus

1842

0065

Bryggerhus N Paviljong

1842

0066

Brakke B

1829

0067

Bryggerhus S Paviljong

1829

0069

Bryggerhus

1829

0071

Bryggerhus N Paviljong

1829

0072

Brakke C

1843

0073

Bryggerhus S Paviljong

1843

0075

Bryggerhus

1843

0077

Bryggerhus N Paviljong

1843

0078

Brakke D

1843

0079

Bryggerhus S Paviljong

1843

0082

Bryggerhus N Paviljong

1843

0805

Stjertebrygga

1820

0956

Byvollen

1832

1845–1870

Inv.nr

Navn

Oppført

0040

Garnisonsbarakken (solgt)

1851

0041

Skole og økonomibygning (solgt)

1851

0051

Stall

1859

0088

Skolebygning BSS

1862

0090

Ekserserhus

1862

0951

Murgjerde BSS

1862

1900–1924

Inv.nr.

Navn

Oppført

0036

Administrasjonsbygningen (solgt)

1920

0058

Trafo

1923

1940–1945

Inv.nr.

Navn

Oppført

0053

Brakken på Vollene

1940-45

1946–2000

Inv.nr.

Navn

Oppført

0039

Murkaserne (solgt)

1952

0089

Murerne BSS

1952

0090

Separat påbygg til 0090 Ekserserhus

1955