Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensing og vernekategorier delområde F Østøya og Mellomøya (status pr. mars 2004)

Image "070901d_230_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge.

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10. I listen er den historiske betegnelsen for bygningene som viser til tidligere funksjon i hovedsak oppgitt. I dag er de fleste bygningene på Mellomøya og Østøya ute av funksjon eller tjener som lagre.

Bygninger i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0281

Oppsynsmannsbolig,

0294

Minemagasin II,

Eksteriør og interiør

0299

Magasin for minevesenet

0318

Minemagasin I

Eksteriør og interiør

0376

Ammunisjonsmagasin / «Laden»

Eksteriør og interiør

0377

Emballasjelager

0378

Brannsprøyteskur og lokomotivstall

Eksteriør og interiør

0379

Arbeidshus for banelys

0381

Trinolstøperi

0382

Arbeidshus I

0383

Trinolarbeidshus

0384

Arbeidshus II

0393

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0403

Ammunisjonshus

Eksteriør og interiør

0405

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0407

Lokomotivstall / arbeidsskur

Eksteriør og interiør

0409

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0423

Krutthus

Eksteriør og interiør

0430

Sprengstoffmagasin

0431

Sprengstoffmagasin

0432

Trinolarbeidshus / verksted

0434

Arbeidshus

Anlegg i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0821

Trebrygge

Hele anlegget

0824

Kai i tørrmur (rester)

Hele anlegget

0834

Kjølhalingskai

Hele anlegget

0837

Mastedammen

Hele anlegget

Bygninger og anlegg i verneklasse 2

Inv.nr

Navn

Omfang

0293

Lager

0385

Oppsynsmannsbolig

0386

Uthus til oppsynsmannsbolig

0391

Laboratorium

0392

Trafo

0394

Ammunisjonsmagasin

0399

Ladeverksted

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

Inv.nr

Navn

Omfang

0287

Båthus

0293

Skrapjernlager / brannstasjon

0296

Torpedolager

0312

Trafo

0313

Minemagasin III

0319

Delelager

0320

Kompressorverksted

0322

Torpedolager

0323

Delelager

0371

Vakststue

0389

Pumpehus

0398

Pumpehus

0401

Lager, tidl. Ammunisjonsmagasin

0414

Lagerskur

0418

Kruttlager

0422

Lager, tidl. Lokomotivstall

0424

Pakkbod

0425

Ammunisjonsmagasin

0773

Strømsund bro

0774

Løvøysund bro