Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar og eiendomskart, delområde F Mellomøya og Østøya

Image "070901d_206_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Inv.nr

Navn

0281

Oppsynsmannsbolig,

0287

Båthus

0293

Lager

0294

Minemagasin II,

0296

Lager

0299

Magasin for minevesenet

0312

Trafo

0313

Minemagasin III

0318

Minemagasin I

0319

Delelager

0320

Kompressorverksted

0322

Lager

0323

Delelager

0371

Vaktbu

0376

Ammunisjonsmagasin

0377

Lager

0378

Lager

0379

Arbeidshus

0381

Lager

0382

Lager

0383

Lager

0384

Lager

0391

Laboratorium

0393

Ammunisjonsmagasin

0394

Ammunisjonsmagasin

0398

Pumpehus

0399

Ladverksted

0401

Ammunisjonsmagasin

0403

Lager

0405

Lager

0407

Lager

0409

Ammunisjonsmagasin

0414

Lagerskur

0423

Krutthuset

0424

Pakkbod

0425

Ammunisjonsmagasin

0430

Lager

0431

Lager

0432

Verksted / lager

0434

Lager

0821

Trebrygge

0824

Kai i tørrmur (rester)

0834

Kjølhalingskai

0837

Mastedammen