Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar og eiendomskart, delområde A Verftsområdet (status pr. mars 2004)

Image "070901d_196_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10. Noen av inventarene er i dag solgt eller på annen måte ute av Forsvarets eie.

Inv.nr.

Navn

0111

Verftsporten

0112

Garasje

0113

Halvtaksskur

0115

Torpedoverksted

0120

Garasje

0121

Maskinverksted

0124

Det hvite hus

0125

Halvtaksskur: Toalett / sykkelstall

0126

Verksted og kontor

0127

Ladestasjon

0129

Magasin A

0130

Magasin B

0131

Sentrallager

0132

Brannstasjon

0133

Kjøretøyverksteder

0134

Halvtaksskur

0138

Kontorbygning FFI

0139

Forsøkshus for FFI

0140

Anleggsverksted

0141

Lager på kulltomten

0144

Materiallager

0145

Gyroverksted

0148

Skur ved FFI

0151

Båthus I

0154

Båthus II

0155/0156

Kontorbygg / verksteder / lager

0157

Packardlager

0164

Rofartøyskur

0803

Magasinkai med kanal

0804

Kai Dokken Magasinkanalen

0954

Verftsmuren

1011

Strandbatteri II