Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensing og vernekategorier delområde D Møringa (status pr. mars 2004)

Image "070901d_226_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge.

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Bygninger i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0189

Kalkovn A

Eksteriør og interiør

0190

Kalkovn B

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

1001

Batteriet på Møringa

Hele anlegget

Bygninger og anlegg i verneklasse 2

Inv.nr

Navn

Omfang

0193

Montasjehall II

Eksteriør

0194

Helikopterverksted

Eksteriør

0195

Maskinverksted,

Eksteriør

0203

Montasjehall II

Eksteriør

0210

Fyrhus og garasje

Eksteriør

0188

Kontorbygning

Eksteriør

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

Inv.nr

Navn

Omfang

0083

Garasje ved 0188

0087

Vaktbu

0218

Radiosenderstasjon