Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, delområde B Marinesamfunnsområdet (status pr. mars 2004)

Image "070901d_198_01.jpg" without description

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10. Noen av inventarene er i dag solgt eller på annen måte ute av Forsvarets eie.

Inv.nr

Navn

Status

0036

Administrasjonsbygningen

Solgt

0039

Murkaserne

Solgt

0040

Garnisonsbarakken

Solgt

0041

Skole og økonomibygning

Solgt

0042

Det røde hus

Solgt

0047

Admiralsboligen

Solgt

0048

Bryggerhus til 0047

Solgt

0049

Befalsmessen Carl Johan

0050

Befalsforlegningen Gamle Horten

0051

Stall

0053

Brakken på Vollene

0054

Solbakken

Solgt

0056

Marinemusikken

0058

Trafo

0060

Brakke A

0061

Bryggerhus S Paviljong

0063

Bryggerhus

0065

Bryggerhus N Paviljong

0066

Brakke B

0067

Bryggerhus S Paviljong

0069

Bryggerhus

0071

Bryggerhus N Paviljong

0072

Brakke C

Solgt høst 2004

0073

Bryggerhus S Paviljong

Solgt høst 2004

0075

Bryggerhus

Solgt høst 2004

0077

Bryggerhus N Paviljong

Solgt høst 2004

0078

Brakke D

Solgt høst 2004

0079

Bryggerhus S Paviljong

Solgt høst 2004

0082

Bryggerhus N Paviljong

Solgt høst 2004

0088

Skolebygning BSS

0090

Ekserserhus

0089

Murkaserne BSS

0091

Elevforlegning

0805

Stjertebrygga

0951

Murgjerde BSS

0956

Byvollen