Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Delområde B Marinesamfunnsområdet: Områdeavgrensing og vernekategorier (status pr. mars 2004)

Image "070901d_222_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge. Grunneiendommer som er blitt solgt under arbeidet med verneplanen er markert med gul og hvit skravering. Det samme gjelder tilgrensende områder med elementer som bør vurderes for vern (se temakart: Forslag til utvidet verneområde på det sentrale Karljohansvern). Dette er eiendommer som tidligere har vært i Forsvarets eie (inventarer, eventuelt grunneiendom).

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Fredede bygg

18.10.2000 ble en gruppe bygninger på Karljohansvern fredet ved forskrift i forbindelse med planer om salg. Bygning er senere blitt solgt til sivile eiere.

Inv.nr.

Navn

Oppført

0036

Administrasjonsbygningen (solgt)

Eksteriør og interiør

0040

Garnisonsbarakken (solgt)

Eksteriør

0041

Skole og økonomibygning (solgt)

Eksteriør

0047

Admiralsboligen (solgt)

Eksteriør og interiør

0048

Bryggerhus til 0047 (solgt)

Eksteriør og interiør

Bygninger i verneklasse 1

0049

Befalsmessen Carl Johan

Eksteriør og interiør

0050

Befalsforlegningen Gamle Horten

Eksteriør og interiør

0051

Stall

Eksteriør og interiør

0056

Marinemusikken

Eksteriør og interiør

0060

Brakke A

Eksteriør og interiør

0061

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

0063

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

0065

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

0066

Brakke B

Eksteriør og interiør

0067

Bryggerhus S Paviljong

Eksteriør og interiør

0069

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

0071

Bryggerhus N Paviljong

Eksteriør og interiør

0072

Brakke C (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0073

Bryggerhus S Paviljong (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0075

Bryggerhus (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0077

Bryggerhus N Paviljong (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0078

Brakke D (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0079

Bryggerhus S Paviljong (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0082

Bryggerhus N Paviljong (solgt høst 2004)

Eksteriør og interiør

0088

Skolebygning BSS

Eksteriør

0090

Ekserserhus

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

0951

Murgjerde BSS

0956

Byvollen

Bygninger i verneklasse 1 som er solgt med verneklausul (rødt med streker)

0042

Det røde hus

Eksteriør og interiør

0054

Solbakken

Eksteriør

Bygninger i verneklasse 2

0058

Trafo

Eksteriør

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

0039

Murkaserne (solgt)

0053

Brakken på Vollene

0091

Elevforlegning

0089

Murkaserne BSS

0805

Stjertebrygga