Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensing og vernekategorier delområde E Vealøs (status pr. mars 2004)

Image "070901d_228_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge.

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Bygninger i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0246

Norske Løve

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0246

Norske Løve, vollanlegget

Anlegget som helhet

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

Inv.nr

Navn

Omfang

0243

Brann og røykhus

0247

MTB-hall

0249

Lagerbrakke

0250

Lager

0772

Vealøsbroa