Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensing og vernekategorier delområde C: Hortenskogen med Kanalområdet og forterrenget til marinestasjonen (status pr. mars 2004)

Image "070901d_224_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge. Grunneiendommer som er blitt solgt under arbeidet med verneplanen er markert med gul og hvit skravering. Det samme gjelder tilgrensende områder med elementer som bør vurderes for vern (se temakart: Forslag til utvidet verneområde på det sentrale Karljohansvern). Dette er eiendommer som tidligere har vært i Forsvarets eie (inventarer, eventuelt grunneiendom).

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Bygninger i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0034

Sykestue

Eksteriør

0030

Sjømilitære Samfunn (eid av stiftelsen Sjømilitære Samfunn

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Inv.nr

Navn

Omfang

0955

Vollporten / Sydvollen

Hele anlegget

1000

Batteriet på Hortenstangen

Hele anlegget

1002

Batteriet på Tivoli

Hele anlegget

1051

Kanalen over Bromsjordet

Hele anlegget

Bygninger og anlegg i verneklasse 2

Inv.nr

Navn

Omfang

0771

Kanalbrua

Hele anlegget

1003

Luftvernstillinger

Hele anlegget

Bygninger og anlegg med liten verneverdi (verneklasse 0)

Inv.nr

Navn

Omfang

0032

Sambandsbunker

0033

Fritidsbygg