Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Delområde A Verftsområdet: Områdeavgrensing og vernekategorier (status pr. mars 2004)

Image "070901d_220_01.jpg" without description

Verneområdet er markert med gul farge. Grunneiendommer som er blitt solgt under arbeidet med verneplanen er markert med gul og hvit skravering. Det samme gjelder tilgrensende områder med elementer som bør vurderes for vern (se temakart: Forslag til utvidet verneområde på det sentrale Karljohansvern). Dette er eiendommer som tidligere har vært i Forsvarets eie (inventarer, eventuelt grunneiendom).

Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen, kapitel 10.

Fredede bygg

18.10.2000 ble en gruppe bygninger på Karljohansvern fredet ved forskrift. Bakgrunnen var planen om eventuelt salg. I oktober 2004 var Verftsporten og de inntilliggende bygningene imidlertid fortsatt i Forsvarets eie

Inv.nr.

Navn

Oppført

0111

Verftsporten

Eksteriør og interiør

0132

Brannstasjon

Eksteriør

0133

Kjøretøyverksteder

Eksteriør

Bygninger i verneklasse 1

0112

Garasje (søndre del)

Eksteriør

0113

Halvtaksskur

Eksteriør

0120

Garasje

Eksteriør

0121

Maskinverksted

Eksteriør

0124

Det hvite hus

Eksteriør og interiør

0125

Halvtaksskur: Toalett / sykkelstall

Eksteriør

0129

Magasin A

Eksteriør og interiør

0130

Magasin B

Eksteriør og interiør

0134

Halvtaksskur

Eksteriør

0151

Båthus I

Eksteriør

0164

Rofartøyskur

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

0803

Magasinkai med kanal Hele anlegget

0804

Kai Dokken Magasinkanalen

Hele anlegget

0954

Verftsmuren

Hele anlegget

1011

Strandbatteri II

Hele anlegget

Bygninger og anlegg i verneklasse 2

0112

Garasje (nordre del)

Eksteriør

0126

Verksted og kontor

Eksteriør

0127

Ladestasjon

Eksteriør

Bygninger og anlegg med liten verneverdi

0115

Torpedoverksted

0131

Sentrallager

0138

Kontorbygning FFI

0139

Forsøkshus for FFI

0140

Anleggsverksted

0141

Lager på kulltomten

0144

Materiallager

0145

Gyroverksted

0148

Skur ved FFI

0154

Båthus II

0155/0156

Kontorbygg / verksteder / lager

0157

Packardlager