Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0123 Kabelmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kabelmagasin
Inventarnummer 0123
Byggeår 1933
Arkitekt Distriktsingeniøren for Oscarsborg v/Leif Sunde
Opprinnelig bruk Oppbevaring av kabler
Nåværende bruk Lager for Kystartillerimuseet
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmur og fundamenter. Betonggulv på pukkstensfundament. I gulvet har det vært en forsenket trallebane, ført ca. 4 m inn i det tilstøtende minemagasin (0121) slik at minemagasinets løpekraner lett skulle kunne laste på trallen.
Bæresystem Støpt skallkonstruksjon.
Vegger Halvsylindriske hvelv i armert betong (blanding 1:3:3), utvendig kledd med to lag takpapp og delvis eternitbølgeplater. Hvelvets tykkelse er 15 cm på topp og stigende nedover. Gavlveggene er 15 cm tykke. Innvendig er tak og vegger kledd med 5 cm ekspanderende korkplater som så er påsatt netting og pusset.
Vinduer Et mindre jernvindu øverst i hver gavlvegg.
Dører Dobbeltfløyet jerndør i vestre gavlvegg.
Tak Del av vegg.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

En naturlig del av bygningsmiljøet knyttet til driften av mineanlegget. Har ihvertfall i det ytre adskillig til felles med de ca. 40 år eldre moniermagasinene på Håøya.

1932
Ved brann på Bergholmen ble det eldre kabelmagasinet av bordkledd stenderverk ødelagt.
1933
Nåværende magasin oppført.
1953
Gulv i magasinet pålagt et lag armert betong, tykkelse 7 cm
1989
Minefeltet nedlagt og virksomheten på Bergholmen innstilt.

Ingen treff