Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0127 Bryggerhus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Bryggerhus
Inventarnummer 0127
Byggeår 1895
Opprinnelig bruk Bryggerhus for befalsboligen
Nåværende bruk Disponeres av Drøbak båtforening
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gråstensgrunnmur. Bordgulv
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Bindingsverk, ut- og innvendig kledd med faspanel, unntatt i boder og privet.
Vinduer Vindusåpninger uten rammer
Dører Enkle labankdører
Tak Panelt himling over bryggerhus/bakeri-delen. Saltak tekket med tegl; over latrinen er det pulttak.
Piper Murt pipe, bakerovn og brannmurer

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør og interiør med bakerovn og bryggerpanne.

Kommentar

Velbevart bryggerhus fra tiden omkring århundreskiftet som inngår i en naturlig sammenheng med hovedbygningen. Bygningen består av bryggerhus og latrine; sistnevnte i et lite tilbygg på nordre langvegg. Bygningen inneholder fortsatt den opprinnelige bakerovn, mens bryggerpannen befinner seg på Karljohansvern i Horten.

1895
Oppført som uthus for befalsboligen (0126).
1989
Siste beboer flyttet ut av befalsboligen, og bryggerhuset gikk dermed helt ut av bruk.

Ingen treff