Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0124 Båthus med verksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båthus med verksted
Inventarnummer 0124
Byggeår 1895 (båthuset); verksted (ferdig) 1905
Opprinnelig bruk Båthuset: Oppbevaring av båter og dampbarkasser. Verkstedet: Smie i et rom, verksted i det andre.
Nåværende bruk Disponeres av Drøbak båtforening
Ant. etg. Båthuset: 1½. Verkstedet: 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Båthuset: grunnmur av bruddsten på fjell, jordgulv i båthallen, tregulv i båtbyggeridelen. Verksted: grunnmur av betong, tregulv.
Bæresystem Båthuset: bærende stenderverkskonstruksjon. Verkstedet: bærende murkonstruksjon. Båthuset: Trebjelkelag med bordgulv over midten av lokalet i en bredde av fire meter.
Vegger Båthuset: stenderverk, utvendig kledd med faspanel. Båthallen uten innv. kledning; båtbyggeriet faspanelt.Verkstedet: tegl innvendig kledd med faspanel. På langsiden mot sjøen er det slepested og bedding (kfr. inv.nr. 0823)
Vinduer Båthuset: Et vindu i søndre gavl, et mindre vindu i nordre gavl, et stort seksramsvindu på vestre langvegg samt mindre vinduer på østre langvegg. Verkstedet: et stort og tre mindre vinduer på søndre langvegg, alle med buet overdekning.
Dører Båthuset: seks store, dobbeltfløyede dører for båter samt to mindre enkeltfløyede gangdører. På nordre gavlvegg en mindre dobbeltfløyet dør. Verkstedet: En enkeltfløyet dør med buet overdekning.
Tak Båthuset: saltak med sperrer og åser, tekket med aluminiumsplater (tidligere teglsten). Verkstedet: pulttak tekket med bølgeblikk.
Piper Ingen

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Både båthuset og verkstedet har en meget høy grad av opprinnlighet (dog er det skiftet taktekking på båthuset), og utfyller bildet av den mangesidige virksomhet på Bergholmen gjennom årene.

1895
Båthuset med bedding oppført.
1900
Verkstedet tilbygget.
1905
Verkstedet utvidet med smie i bakkant (til nåværende skikkelse).
1911 - 1912
Nytt vindu i verkstedrommet.
1912
Opphalingsbeddingen i et løp erstattet med jernskinner. Et større arbeidsrom avpanelt og forsynt med en 9" ×9" murpipe og ovn. Ovn også satt opp i loftsrommet, som ble benyttet til kontor for minedetasjementetes kommandersersjant, en periode også som rom for brevduer.
1975
Båthuset ikke lenger i praktisk bruk.
1989
Minefeltet nedlagt og virksomheten på Bergholmen innstilt.

Ingen treff