Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0130 Mineverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Mineverksted
Inventarnummer 0130
Byggeår 1954
Opprinnelig bruk Mineverksted
Nåværende bruk Benyttes av båtforeningen
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundamenter er betong på fjell. Gulv av 10 cm betongdekke med armering. I spiserom er det lagt bordgulv på tilfarere oppå.
Bæresystem Bærende betongkonstruksjon.
Vegger Støpte vegger. Alle vegger i monteringshall er innvendig kledd med 10 cm siporexplater, likeledes verkstedets yttervegger.
Vinduer Opprinnelige jernvinduer
Dører Monteringshallen har tofløyet jerndør samt to enkeltfløyede dører. I verkstedet er det en tofløyet jerndør. Dørene synes å være opprinnelige.
Tak Tak over monteringshall er svakt skrånet saltak av armert betong. Tak over verkstedet er pulttak, også dette av betong. Begge takene har bølgeblikktekking.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningen har hatt sterk tilknytning til den daglige driften av mineanlegget på Bergholmen.

1954
Oppført.
1989
Minefeltet nedlagt og virksomheten på Bergholmen innstilt.

Ingen treff