Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1046 Minesiktestasjon

Inventaropplysninger
Inventarnavn Minesiktestasjon
Inventarnummer 1046
Byggeår 1891
Arkitekt 92 / ing.kpt. Otto Fougner
Opprinnelig bruk Siktestasjon for minevesenet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Stasjonen er utført som fjelltunnel på sydenden av Bergholmen. Tunnellen er 4 m bred, 4 m høy og 7,5 m dyp. Innerst er det en åpning som leder opp i dagen under et stålskjold formet som en oval kuppel. Skjoldet har tre sikteåpninger vendt mot syd. Åpningen, som har samme vidde som skjoldet, er utfôret med teglsten i sementmørtel. Tunnelmunningen er utfôret med en teglstensbue ca. 1½ sten høy og 1 m bred. Denne er satt opp for å avstive det splintrede fjellet. Buen er endel ødelagt ved frostsprengninger. Inne i tunnellen står stasjonshuset i en etasje; en 4,5 m lang og 3 m bred stenderverksbygning med inn- og utvendig panel, bordgulv og bordtak tekket med asfaltpapp. Bygningen har enfløyet utgangsdør i fronten og på hver side av denne et enramsvindu med skodder foran. Innerst er det dør med utgang til tårnrommet, som nås via en stige. I tårnrommet fantes oppsatt to siktebord. Omkring siktestasjonen var det opprinnelig et 3 m bredt stormhinder av piggtråd på ca. 1,2 m høye jernstolper av U-jern. Gjerdet (0954), som ble oppført i 1900, består fragmentarisk.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Stasjonen med stasjonshuset synes å være i helt opprinnelig stand når unntas det tekniske utstyret. Stasjonshuset har innvendig bemaling utført under nøytralitetsvakten. Deler av treverket, bl.a. trappen opp til tårnrommet og panel som vender ut mot tunnelåpningen, er i meget dårlig stand. Stasjonen er den best bevarte del av minevesenets gamle anlegg, som foruten en tilsvarende stasjon på Hallangsodden (se under 021501 Kaholmene) også omfattet 1007 Hovedminestasjon på Søndre Kaholmen.

1891 - 1892
Bygget som siktestasjon for minevesenet, hvis hovedstasjon (1007 Hovedminestasjonen) lå på Søndre Kaholmen. Denne stod ferdig i 1890; siktestasjonen på Bergholmen i 1892 og dennes pendant på Hallangsodden i 1893. Stasjonene stod i telefonisk forbindelse med hverandre.
1916
Stasjonen innvendig malt i forbindelse med et generelt pålegg om forbedringer og oppussing av vaktlokaler på kystbefestningene.
1940 - 1945
Latrine for siktestasjonen fjernet under okkupasjonen.

Ingen treff