Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0131 Skur for gaffeltruck

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skur for gaffeltruck
Inventarnummer 0131
Byggeår 1954
Opprinnelig bruk Skur for gaffeltruck
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong fundamenter og grunnmur. Støpt gulv på kult. Smøregrav, 1 m dyp, av betong.
Bæresystem Bærende betongkonstruksjon.
Vegger Støpte vegger.
Dører Tofløyet jerndør
Tak Pulttak av armert betong, tekket med takpapp

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

En enkel bruksbygning med liten antikvarisk interesse.

1954
Oppført.

Ingen treff