Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0126 Befalsbolig

Inventaropplysninger
Inventarnavn Befalsbolig
Inventarnummer 0126
Byggeår 1894
Opprinnelig bruk Bolig for to torpedounderoffiserer
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 2 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og kjeller av bruddsten. To adskilte kjellerrom; kjellergulv støpt på kult. Kjellerlem i kjøkken- og ganggulv
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag. Innvendige tretrapper.
Vegger Bindingsverk, ut- og innvendig kledd med faspanel. Flere rom er senere tapetsert.
Vinduer Tilsammen 22 vinduer, opprinnelige med «falsk» tverrpost i form av en tykkere sprosse mellom øvre og midterste rute.
Dører Tofløyet inngangsdør på østre gavlvegg. Lite overbygg over døren
Tak Himling over annen etasje og loft av tre med panel og isolasjon. Saltak tekket med teglsten.
Piper Murt pipe, brannvegger.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningen har to leiligheter fordelt på de to etasjene, hver med tre rom og kjøkken. På loftet et beboelsesrom i den ene halvdelen. Utgjør sammen med 0127 Bryggerhus antagelig det mest konsistente våningshus/uthusanlegg innenfor Oscarsborg. Tidligere funksjon knytter dessuten boligen sterkere til etablissementets drift enn de rene oppsynsmannsboligene man finner på Håøya (Tronstad) og Nesset.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 76

1894
Huset synes å være blitt oppført som en utvidelse av Mads Bergholmens hus, som var i én etasje og målte 7,05×7,75 m. 1 Det ble bygget som en horisontaldelt tomannsbolig for torpedounderoffiserer.
1913
Linoleum pålagt kjøkkengulvene i begge etasjer.
1973
Kun den ene boligen i bruk.
1989
Siste beboer flyttet ut.

Ingen treff