Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0822 Kai v/ 0124, Bergholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kai v/0124, Bergholmen
Inventarnummer 0822
Byggeår 1895
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Stenbrygge med dekke og front av tre. En lang front vendt mot bukten. Står i forbindelse med 0823 Slipp og bedding v/0124 via en trebrygge i forlengelsen av stenbryggen. En eldre svingkran med håndvinsj står montert på bryggens østre ende.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Kaien med påstående svingkran.

Kommentar

Båthuset og bryggen utgjør et velbevart militært havnemiljø fra tiden rundt århundreskiftet.

1895
Bryggen bygget i sammenheng med 0124 Båthus med verksted.
1913
Svingkran oppsatt på bryggen. Muligens den samme (treverket isåfall fornyet?) som står her idag.

Ingen treff