Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1047 Bensinanlegg Bergholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Bensinanlegg Bergholmen
Inventarnummer 1047
Byggeår 1916
Opprinnelig bruk Bensinanlegg
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Utsprengt tunnel i fjell med utstøpt inngang. Tunnelen, som er tilsammen 39 m lang, rommer to oljetanker i jern, hver på 80.000 l. Over tankene er det et tak av galvaniserte bølgeblikkplater. Tunnelen, som har betonggulv, er lukket med en tofløyet jernport som synes å være opprinnelig. Utenfor tunnelen er det en mindre brygge av bruddsten (0820).

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Tunnelinngangen med porter

Kommentar

Anlegget er mye endret innenfor portene, men inngangspartiet antas å være opprinnelig. I sammenheng med bryggen utenfor (0820) utgjør dette et interessant teknisk kulturminne som knytter an til flyvningens barndom i Norge.

1914
En rekke forslagstegninger til «flyveskur» i omløp.
1915
Forsvarsdepartementet tilrådet å anlegge en stasjon for to «hydroplaner» (sjøfly) som skulle tilknyttes Oscarsborg. Forslagene kom ikke til utførelse, men var blant incitamentene til at det ble bygget et bensinanlegg på Bergholmen, som delvis skulle betjene flyene. Tanken var at man skulle kunne fylle «baater og flyvemaskiner» med bensin direkte fra anlegget.
1916
Bensinanlegget bygget med bistand fra Østlandske Petroleumskompani. Besiktigelsesforretning holdt 13. november. Tunnelen var opprinnelig 7 m lang, 5 m bred og 3,7 m høy og rommet to oljetanker på tilsammen 21.000 l. Den minste av tankene (6.000 l) skulle romme flybensin.
1950
Tunnelen betydelig utvidet og nye tanker, hver på 40.000 l, installert.

Ingen treff